کلیدواژه‌ها = تنش شوری
1. برهمکنش شوری آب آبیاری، ورمیکمپوست و رقم بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 486-499

کامی کابوسی؛ اکبر نودهی؛ محمد شامیاتی


2. امکان‌سنجی بهره‌برداری تلفیقی آب دریا جهت آبیاری گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.)

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1154-1163

فراست سجادی؛ موسی حسام؛ صابر جمالی


3. اثر کم آبیاری و شوری بر میوه انار رقم شیشه کپ (مطالعه موردی شهرستان فردوس، خراسان جنوبی)

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 499-507

مجتبی طاوسی؛ فریدون کاوه؛ امین علیزاده؛ حسین بابازاده؛ علی تهرانی‌فر