کلیدواژه‌ها = تنش شوری
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر سطوح مختلف آبیاری و شوری بر عملکرد خیار گلخانه‌ای

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1471-1480

رضوان رئیسی‌نژاد دوبنه؛ نجمه یزدان پناه


2. برهمکنش شوری آب آبیاری، ورمی‌کمپوست و رقم بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 486-499

کامی کابوسی؛ اکبر نودهی؛ محمد شامیاتی


3. امکان‌سنجی بهره‌برداری تلفیقی آب دریا جهت آبیاری گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.)

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1154-1163

فراست سجادی؛ موسی حسام؛ صابر جمالی


4. بررسی بکارگیری آب دریای خزر جهت آبیاری گیاه فلفل سبز تحت شرایط گلخانه ای

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 274-285

فراست سجادی؛ حسین شریفان؛ صابر جمالی


5. بررسی اثر کمی و کیفی آب آبیاری بر عملکرد سویا در استان گلستان

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 202-208

اسماعیل شعبانی؛ مهدی ذاکری نیا؛ موسی حسام


6. اثر کم آبیاری و شوری بر میوه انار رقم شیشه کپ (مطالعه موردی شهرستان فردوس، خراسان جنوبی)

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 499-507

مجتبی طاوسی؛ فریدون کاوه؛ امین علیزاده؛ حسین بابازاده؛ علی تهرانی‌فر