کلیدواژه‌ها = تبخیر از سطح آبهای آزاد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اجزای بیلان آب حاصل از مدل سطح زمین GLDAS-2 و GLDAS-2.1در استان قزوین

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 462-474

زهره فرجی؛ عباس کاویانی