کلیدواژه‌ها = سنگ چین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشخصات هندسی شکاف در آبشکن برپایداری سنگ چین درقوس رودخانه

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 627-637

اردشیر منجزی؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حسین پورمحمدی؛ محمد حیدرنژاد