کلیدواژه‌ها = آبگیر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی یکنواختی جریان در آبگیرهای طرفین سرریز لبه پهن در پیچ یک آبراهه

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1294-1306

مهدی یاسی؛ عاطفه فرهادی بانسوله


2. ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره‌برداری دریچه‌های مدول نیرپیک در کانال اصلی توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری یامچی، اردبیل)

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1435-1447

امین کانونی؛ منوچهر پوریامنش؛ محمدرضا نیکپور؛ اتابک فیضی