کلیدواژه‌ها = تخلیه مجاز رطوبتی
تعداد مقالات: 3
1. تعیین ضریب‌گیاهی ارغوان (Cercis siliquastrum L.) در خاک و سطوح مختلف آبیاری

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2100-2111

حسین رحیمی؛ خالد احمدالی؛ وحید اعتماد


3. برآورد میزان رطوبت خاک با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه جهت مدیریت آبیاری لوبیاچیتی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 136-145

سمیه نوری؛ علی حیدر نصرالهی؛ عباس ملکی؛ مجید شریفی پور