کلیدواژه‌ها = کم آبیاری
تعداد مقالات: 10
1. برآورد میزان رطوبت خاک با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه جهت مدیریت آبیاری لوبیاچیتی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 136-145

سمیه نوری؛ علی حیدر نصرالهی؛ عباس ملکی؛ مجید شریفی پور


2. تأثیر کم آبیاری و آبیاری با پساب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و کارآیی مصرف آب در منطقه پاکدشت

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 821-831

محمد عامریان؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ مجید قربانی جاوید


4. ارزیابی تأثیر شیوه‌های آبیاری و سن بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L) در نظام‌های رایج و بوم‌شناختی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 389-399

یونس شخمگر؛ عبد االه درزی نفت چالی؛ سید یوسف موسوی طغانی


5. اثر متقابل آب و نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری ذرت علوفه‌ای تحت مدیریت آبیاری قطره‌ای-نواری

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1529-1539

مهسا سادات طباطبایی؛ مهدی قیصری؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ زهرا امیری


6. تاثیر تنش‌های‌ کم‌آبیاری و شوری بر شاخص‌های فیزیولوژیک و عملکرد فلفل دلمه‌ گلخانه‌ای در سیستم‌ هوشمند آبیاری‌ قطره‌ای

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 322-334

محمد سالاریان؛ امین علیزاده؛ کامران داوری؛ حسین انصاری


7. تعیین تابع تولید گیاه ریحان تحت شرایط کم آبیاری و استفاده از نانو کود

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 365-376

محمد نادریان‌فر


8. برنامه‌‌ریزی آبیاری ذرت بر اساس اختلاف دمای آسمانه گیاهی و هوا

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 412-421

ابوالفضل ناصری


9. بررسی تأثیر برنامه‌ریزی آبیاری بر کارآیی مصرف آب محصول ذرت با استفاده از مدل شبیه‌سازی فصلی آبیاری جویچه‌ای

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 316-326

محبوبه قبادی؛ حامد ابراهیمیان؛ فریبرز عباسی