کلیدواژه‌ها = تنش آّبی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدل‌های کاهش جذب آب ذرت دانه‌ای در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 930-941

آرش شیرمحمدی؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب