کلیدواژه‌ها = FLOW-3D
تعداد مقالات: 5
1. بررسی یکنواختی جریان در آبگیرهای طرفین سرریز لبه پهن در پیچ یک آبراهه

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1294-1306

مهدی یاسی؛ عاطفه فرهادی بانسوله


3. مقایسه مدل‌سازی عددی و آزمایشگاهی در تخمین ضریب دبی سرریز زیگزاگی: بررسی حالت‌های مختلف جانمایی سرریز

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 503-511

شهرام اسمعیل‏زاده؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس؛ فرزاد ارجمندکیا


4. مطالعه عددی عوامل موثر بر عملکرد هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز کنگره‌ای

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 865-875

الهام ضمیری؛ حجت کرمی؛ سعید فرزین


5. اثر تنگ ‌شدگی مقطع ناشی از آبشکن در قوس بر الگوی جریان با نرم‌افزار FLOW-3D

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 983-993

سمیه الیاسی؛ افشین اقبال زاده؛ میترا جوان