کلیدواژه‌ها = آبشستگی موضعی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر شکل‌های مختلف آبشکن‌‌ منفرد بر آبشستگی تکیه‌گاه پل در کانال مرکب

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 211-222

صمد امامقلی زاده؛ امین ناظری؛ خلیل اژدری


2. بررسی اثر همزمان صفحات مستغرق و شکاف بر میزان آبشستگی پایه پل

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1097-1106

محسن مظلوم خراسانی؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی