کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تحلیل حساسیت پارامترهای مؤثر بر هزینه سامانه های آبیاری قطره ای با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 737-756

مسعود پورغلام آمیجی؛ خالد احمدآلی؛ عبدالمجید لیاقت


شبیه‌سازی بارش رواناب با استفاده از ابزار RRL (مطالعه موردی: ایستگاه رحیم آباد - دشت سیلاخور)

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1348-1361

حجت الله یونسی؛ حسین یوسفی سهزابی؛ آزاده ارشیا؛ یزدان یاراحمدی


برآورد دبی رسوب معلق رودخانه با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1426-1438

حجت امامی؛ سمیه امامی؛ شادی حیدری


بررسی آزمایشگاهی و عددی جریان در محیط‌های متخلخل دانه درشت

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1087-1099

ابراهیم نوحانی؛ عزت‌اله عالی‌مکان


برآورد هم‌زمان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل موثر به روش حل معکوس معادله بوسینسک در اطراف زهکش زیرزمینی

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 692-697

مریم بازاری جامخانه؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ سهراب عزیزپور


تنظیم کنترلگر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کنترل تراز آب

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 581-590

سارا جمالی؛ محمد جواد منعم