کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
تعداد مقالات: 13
1. شبیه‌سازی بارش رواناب با استفاده از ابزار RRL (مطالعه موردی: ایستگاه رحیم آباد - دشت سیلاخور)

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1348-1361

حجت الله یونسی؛ حسین یوسفی سهزابی؛ آزاده ارشیا؛ یزدان یاراحمدی


2. بهره‌برداری بهینه از منابع آب سد قلعه‌چای عجب‌شیر: کاربرد رهیافت برنامه‌ریزی تصادفی فازی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 168-180

مریم جعفری ثانی؛ جواد نعمتیان؛ باب‌اله حیاتی؛ محمد قهرمان زاده


3. بهینه‌سازی هندسی سرریز کنگره‌ای و بهبود کارایی هیدرولیکی با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1589-1600

عاطفه سادات حسینی؛ محمد گیوه‌چی؛ جعفر جعفری اصل


4. طراحی بهینه و بهبود عملکرد هیدرولیکی سرریز کنگرهای با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1086-1097

احمد فردوسی؛ سیدفرهاد موسوی؛ سعید فرزین؛ حجت کرمی؛ محمد احترام؛ مهدی ولیخانی انارکی


5. انتخاب مناسب‌ترین معادله‌های تجربی تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع و واسنجی ضرایب آن‌ها برای منطقه رشت

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 199-208

هدیه پوریزدان‌خواه؛ محمدرضا خالدیان؛ تیمور رضوی پور؛ مجتبی رضایی


7. بهینه‌سازی تخصیص و برنامه‌ریزی تحویل آب در شبکه‌های آبیاری

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 12-23

امین کانونی؛ محمد جواد منعم


8. معرفی مدل توسعه یافته KDW-VG و بررسی کارایی آن در شبیه‌سازی عددی جریان ترجیحی آب در خاک

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 960-972

مصطفی مرادزاده؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب؛ محمد رضا خالدیان


10. تعیین الگوی کشت بهینه با روش بیشینه- کمینه (MMAS) سیستم مورچه‌گان (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی سد گلستان)

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 66-74

شکیبا میرزایی؛ مهدی ذاکری‌نیا؛ حسین شریفان؛ مهدی شهابی‌فر


13. بهینه‌یابی ابعاد لوله‌های شبکه آبیاری تحت‌فشار شاخه‌ای با استفاده از الگوریتم زنبورعسل

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 616-626

آرش اسدی؛ حسین بابازاده؛ نوید قاجارنیا