کلیدواژه‌ها = سیلاب‌دشت
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شکل‌های مختلف آبشکن‌‌ منفرد بر آبشستگی تکیه‌گاه پل در کانال مرکب

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 211-222

صمد امامقلی زاده؛ امین ناظری؛ خلیل اژدری