کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
تعداد مقالات: 6
1. جانمایی حسگرهای کیفی در شرایط عدم قطعیت تقاضا در شبکه‌های توزیع آب

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 757-768

حمیده جعفری؛ طاهر رجایی


3. استفاده از الگوریتم SUFI-2 در واسنجی اتوماتیک و تعیین عدم قطعیت مدل دوبعدی CE-QUAL-W2 در شبیه‌سازی دمای مخزن

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 111-118

محمد تقی اعلمی؛ حبیبه عباسی عباسی؛ *، محمد حسین نیک سخن


4. بررسی عدم قطعیت سناریوهای انتشار تغییراقلیم در برآورد رطوبت خاک در طی هفته‌های رشد گندم

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 586-596

مصطفی یعقوب‌زاده؛ مهدی امیرآبادی‌زاده؛ یوسف رمضانی؛ محسن پوررضا بیلندی


5. پیش‌بینی و تحلیل عدم قطعیت تغییرات کاربری اراضی در حوضه زرینه‌رود

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 352-364

غلامعباس سهولی؛ مجید دلاور؛ محسن قمری اصل


6. بررسی عدم قطعیت مدل LARS تحت سناریوهای A1B، A2 و B1 در پیش‌بینی بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد)

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 664-672

حسین انصاری؛ مهدی خدیوی؛ نسرین صالح‌نیا؛ ایمان بابائیان