کلیدواژه‌ها = اهواز
تعداد مقالات: 2
1. برنامه‌ریزی آبیاری ذرت دانه‌ای با استفاده از شاخص CWSI در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1842-1852

ستار جلیلیان؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب


2. ارزیابی مدل‌های کاهش جذب آب ذرت دانه‌ای در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 930-941

آرش شیرمحمدی؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب