کلیدواژه‌ها = کلروفیل
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تاثیر استفاده از آب، پساب و فاضلاب های شهری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه زبان گنجشک

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 637-649

پویا پارسا؛ امین علیزاده؛ علیرضا فرید حسینی


3. بررسی تاثیر استفاده از لجن فرآوری شده بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی محصول ذرت علوفه ‏ای

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 700-713

سید محمد تفضلی؛ علیرضا فرید حسینی؛ امین علیزاده


4. بررسی تاثیر شدت‎های مختلف آب مغناطیسی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه تربچه

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 472-480

معصومه متانت؛ حسین بانژاد؛ مصطفی قلی زاده؛ مرتضی گلدانی