کلیدواژه‌ها = پتیت
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثرات دوره خشکسالی هیدرولوژیک اخیر بر میزان شوری رودخانه کارون

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1189-1202

صفورا شطی؛ علی محمد آخوندعلی