کلیدواژه‌ها = نیتروژن
تعداد مقالات: 4
1. اثرات کود آبیاری با استفاده از سامانه-های آبیاری بارانی و جویچه ای بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 21-33

محمد اسماعیل اسدی؛ پریسا شاهین رخسار


2. بررسی تغییرات زمانی و مکانی غلظت نیترات و خطرات بهداشتی آن در منابع آب زیرزمینی استان مازندران

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 376-386

سیده رقیه رسولی؛ عبد االه درزی نفت چالی؛ فرهاد مشهدی خلردی


3. اثرات برهمکنش ورمی‌کمپوست و کم‌آبیاری بخشی ریشه بر میزان مصرف آب، عناصر غذایی پر‌مصرف و کم‌مصرف در گیاه ذرت

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 63-75

سهراب عزیزپور؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیا تبار احمدی؛ فاطمه کاراندیش