دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارزیابی دقت پایگاه‌ داده‌های CRU TS4.05 و ERA5 برای متغیرهای بارش، دما و تبخیرتعرق پتانسیل در اقلیم‌های مختلف ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

مهدی محمدی قلعه نی؛ سعید شرفی


ارزیابی مدل SWAP در شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی و تعیین عمق مناسب آب آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

محمد علی انصاری؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی خیار گلخانه ای در منطقه همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

سید معین الدین رضوانی؛ قاسم زارعی؛ حمیدرضا سالمی


ارتقاء بهره وری آب دو رقم برنج هاشمی و فجر با خشکاندن میان فصلی شالیزار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

ولی الله کریمی؛ محمد علیجانی؛ حاتم حاتمی


ارزیابی مدل هیبریدی ANN-PSO و روش‌های مختلف داده‌کاوی در برآورد تبخیر و تعرق ماهانه در دو اقلیم مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

سید محمدرضا حسینی وردنجانی؛ مجتبی خوش روش؛ سید ابراهیم حسینی کاکولکی؛ مسعود پورغلام آمیجی


بررسی آبشستگی موضعی پایین‌دست دریچه‌های کشویی موازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

بابک محمودی؛ محمد همتی؛ مهدی یاسی؛ سجاد احمد حمیدی


تعیین تاریخ کاشت بهینه و شاخص‌های عملکرد و بهره‌وری آب در کشت گندم با مدل CERES-Wheat (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود و شمال‌غرب استان اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

سجاد امیرحاجلو؛ مهدی قیصری؛ محمد شایان نژاد


پیش‌نگری شاخص‌های حدی بارشی و دمایی در دوره 2100-2026 بر اساس برونداد مدل‌های CMIP6 (مطالعه موردی: مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

ساناز چمانه فر؛ محمد موسوی بایگی؛ ایمان بابائیان؛ فرشته مدرسی


بهره‌برداری ازمنابع آبی با استفاده از رویکرد حسابداری آب (مطالعه موردی حد‌فاصل کشت‌و‌صنعت دهخدا تا ایستگاه مارد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

فاطمه باسره؛ محمدرضا شریفی؛ حیدر زارعی


بررسی نظام حقوقی و بهره‌برداری حاکم برآب‌بندان‌های استان گیلان از دیدگاه کشاورزان بهره‌بردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

محمد کریم معتمد؛ مجتبی رضایی؛ محمد حسین فیض خواه


ارزیابی روش سیستم استنتاج فازی (Fuzzy Inference Systems) در تخمین عملکرد روزانه ذرت نشایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

حوریه مرادی؛ حسین انصاری؛ امین علیزاده؛ محمد نادریان‌فر


تأثیر خشکسالی بر عملکرد گندم و جو دیم در اقلیم‌های مختلف ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

سعید شرفی؛ مهدی محمدی قلعه نی


بررسی تبخیر-تعرق، عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گلرنگ پاییزه تحت تنش‌های خشکی و شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

نجمه یرمی؛ سعید فاضلی شورکی؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ علی سلطانی مهرجردی


تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با تاکید بر آب مجازی در شهرهای قروه و دهگلان استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

مصطفی باغبانیان؛ ابوذر طاهری؛ حامد قادرزاده


ارزیابی سطح تنش خشکی مؤ ثر برای میزان تحمل به کم آبی ژنوتیپ های چغندرقند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

محمدرضا میرزایی؛ علی قدمی فیروزآبادی