دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارزیابی اثر برخی از روش‌های دمایی و تشعشعی برآورد تبخیر-تعرق مرجع (ETO) بر تبخیر-تعرق واقعی و زیست‌توده ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

هادی رمضانی اعتدالی؛ فاطمه صفری


بررسی بهره‎وری آب، خصوصیات و غلظت عناصر نعناع فلفلی تحث تنش کادمیوم در حضور سلنیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

وحید شمس آبادی؛ افسانه محمدیان فر؛ حسین بانژاد؛ مهدی مرادی؛ سعید عبدی تازیک


تعیین مقدار مناسب آب آبیاری برای گندم، جو، سیب‌زمینی و چغندرقند در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از مدل‌ AquaCrop و مفهوم آب مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

سید محمد موسوی؛ اصلان اگدرنژاد؛ سالومه سپهری


ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر تولید محصولات زراعی در شهرستان مرودشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

رسول افشارتبار؛ سیدابوالقاسم مرتضوی؛ صادق خلیلیان


اثرات دور آبیاری و تراکم بوته بر تولید علوفه و محتوای آب نسبی ارقام کینوا، کوشیا و سورگوم علوفه‌ای در گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

علی رضا صابری؛ علیرضا کیانی


برآورد راندمان انتقال و توزیع آب در شبکه آبیاری تجن و ارائه راهکار برای کاهش تلفات آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

علی باقری؛ فاطمه نوری خواه


تعیین حجم آب کاربردی و بهره‌وری آب در باغات پرتقال و نارنگی استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

محمدعلی شاهرخ نیا؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ فریبرز عباسی


ارزیابی اثر اسیدشویی بر کاهش گرفتگی قطره‌چکان‌ها، کارایی سیستم آبیاری قطره‌ای و خصوصیات شیمیایی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

هادی رضایی راد؛ عبدالرحیم هوشمند؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ محمدمهدی دوست‌محمدی


بررسی عددی تاثیر شیب پیشانی پله سرریز پلکانی ساده و بلوک دار با تاج نیم دایره ای بر پارامترهای هیدرولیکی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

احسان امین وش؛ کیومرث روشنگر


ارزیابی روش یک نقطه ای در برآورد مشخصات نفوذ (مطالعه روش مقیاس‌سازی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

مرتضی بزی؛ محمد مهدی چاری؛ معصومه دلبری


برآورد تلفات تبخیر و بادبردگی سامانه‌های آبیاری بارانی تحت تأثیر مدیریت‌های مختلف بهره‌برداری (مطالعه موردی: طرح چغاهروشی خرم‌آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

سعید زمانی سپهوند؛ حسن ترابی پوده؛ علی حیدر نصرالهی


اولویت بندی اراضی دشت میانکنگی برای توسعه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی: دشت میانکنگی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

فراز گرگین پاوه؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ امین بمانی یزدی


ارزیابی دو روش آبیاری از نظر بهره‌وری آب و عملکرد نیشکر در بازروئی دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

نسیبه آورند؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ علی شینی دشتگل


برآورد هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک بر مبنای اصلاح پارامترهای مدل ون‌گنوختن ـ معلم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

مجتبی شیاسی ارانی؛ حجت امامی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری


اثرات رقابت بین بخش‌های کشاورزی و شرب بر روی ارزش اقتصادی منابع آب زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

لعیا استادآسیابی؛ حامد نجفی علمدارلو؛ محمدحسن وکیل پور