دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیلی بر آب مصرفی بخش کشاورزی مبتنی بر تبخیر وتعرق واقعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

حسین دهقانی سانیج؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ افروز تقی زاده قصاب


2. برنامه‌ریزی آبیاری گیاه کینوا تحت سطوح مختلف آبیاری با استفاده شاخص تنش آبی گیاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

صابر جمالی؛ حسین انصاری


3. بهبود قدرت تفکیک مکانی باندهای حرارتی براساس تکنیک‌های ریزمقیاس و اثر آن در برآورد تبخیروتعرق گیاه مرجع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

بهاره بهمن آبادی؛ عباس کاویانی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ اصغر عزیزیان قطار


4. ارزیابی اثرات بندسارهای کوهستانی بر رژیم جریان رودخانه و منابع آب پایین دست، مطالعه موردی: حوضه آبریز مرندیز بجستان، استان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

عطاءاله جودوی؛ شیوا قلی زاده سرابی؛ نجمه مجیدی؛ میثم مجیدی


5. بهینه‌سازی تخصیص آب از سد قشلاق در رویکرد برنامه‌ریزی خطی با قیود احتمالاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

ثنا عبایی؛ سید احسان فاطمی؛ فرهنگ سرگردی؛ آرش آذری


6. بهینه‌سازی مصرف آب در مدیریت کم آبیاری در شرایط وقوع بارش در استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

محمد اسماعیل کمالی؛ حسین انصاری


7. ارزیابی تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه‌شده بر اجزای عملکرد و عملکرد ذرت (سینگل کراس ۷۰۴)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

فاطمه علیزادگان؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ سعید شیوخی


8. بررسی میزان غلظت نیترات زه‌آب خروجی از خاک تحت تاثیر کاربرد بیوچار ذرت علوفه‌ای در کشت فلفل دلمه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

اکرم حسین نژاد میر؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ عبدالمجید لیاقت؛ سهیل کریمی


9. ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر زیست‌توده و تبخیر تعرق ذرت (مطالعه موردی: دشت قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

مژگان احمدی؛ هادی رمضانی اعتدالی


10. بررسی میزان حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب باغات گردو در استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

محمدعلی شاهرخ نیا؛ نادر عباسی؛ فریبرز عباسی


11. اثر تنش کم آبیاری و تراکم گیاه بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان، اسمولیت‌های ‏سازگار، محتوی نسبی آب و عملکرد ذرت بچه (رقم پشن)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

سید محسن نبوی کلات؛ گلناز بذرگر؛ سعید خاوری خراسانی؛ محسن قاسمی؛ علیرضا کلیدری


12. تأثیر اندازه ذرات کود گاوی بر انتقال آلودگی باکتریایی با استفاده از مدل جذب- واجذب در خاک تحت جریان اشباع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

حمداله نوروزی؛ سید حسن طباطبائی؛ نگار نورمهناد؛ حسین شیرانی


13. بررسی عملکرد دو پایگاه داده هواشناسی در تخمین ردپای آب گیاه ذرت، مطالعه موردی: دشت قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

هادی رمضانی اعتدالی؛ فراز گرگین؛ پریسا کاکوند


14. تعیین سودآوری و بهره وری اقتصادی آب کشاورزی در تولید محصولات زراعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

هرمز اسدی؛ مریم محمودی؛ شجاعت زارع


15. برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از ANN و ANFIS در اقلیم نیمه‌خشک و خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

محدثه بیدآبادی؛ حسین بابازاده؛ جلال شیری؛ علی صارمی


16. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در منابع آب دشت تبریز با استفاده از شاخص‌های کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

علیرضا احمدی


17. واکنش گیاه جو دیم به مقدار شوری آب در آبیاری تکمیلی بهاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

رضا سعیدی


18. تأثیر دو نوع مدیریت آبیاری بر شاخص‌های رشد ذرت علوفه‌ای در اقلیم خشک و نیمه‌خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

ایمان حاجی راد؛ سید مجید میرلطیفی؛ حسین دهقانی سانیج؛ ساناز محمدی


19. برآورد ارزش اقتصادی آب از طریق محاسبه تمایل به پرداخت شهروندان شهر مشهد برای آب مازاد کشاورزی جهت استفاده مصارف شرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

مهدی باستانی؛ نرگس صالح نیا؛ سید شهاب میرباقری