امکان‌سنجی کشت گلخانه‌ای با استفاده از آبیاری چگالشی (گیاه مورد مطالعه: ریحان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

شوری‌زدایی یکی از راه‌های مقابله با کمبود منابع آب در بخش کشاورزی، بخصوص در مناطقی که دارای منابع آب‌شور و لب‌شور هستند، می‌باشد. آبیاری چگالشی به‌عنوان روشی برای آبیاری با استفاده از آب بی‌کیفیت و انرژی خورشیدی، ترکیبی از آبیاری زیرسطحی و دستگاه تقطیر ساده خورشیدی است. در این تحقیق باهدف بررسی توان آبیاری چگالشی برای تأمین نیاز آبی گیاهان، طرحی به مساحت دو مترمربع در گلخانه ایجاد شد. برای این منظور مخزنی (رطوبت ساز) به ابعاد 15×70×170 سانتیمتر ساخته شد که آب‌شور موجود در آن با استفاده از یک المنت گرمایشی تبخیر می‌شد. بخارآب هوای بالای سطح آب‌شور را گرم و مرطوب می‌کرد. این هوا به 5 عدد لوله‌ی منفذدار به طول دو متر که با فواصل 20 سانتیمتر در عمق 8 سانتیمتری خاک دفن بودند دمیده می‌شد. سپس بخارآب در داخل جدار لوله و خاک میعان کرده و آب موردنیاز گیاهان ریحان که در خاک کشت شده بودند را تأمین می‌نمود. نتایج نشان داد که رطوبت ساز روزانه به‌طور متوسط 12550 میلی‌لیتر آب را به‌صورت بخارآب، وارد لوله‌های منفذدار نمود و از این مقدار به‌طور متوسط 4167 میلی‌لیتر در خاک و لوله به آب مایع تبدیل می‌شد. همچنین این سیستم با آبیاری متوسط روزانه بیش از دو میلی‌متر توان تأمین نیاز آبی گیاه ریحان را داشت و تولید ماده تر و خشک در آبیاری چگالشی نسبت به گلدان‌های شاهد 32 و 63 درصد بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Greenhouse Cultivation Feasibility Using Condensation Irrigation (Case study: Basil plant)

نویسندگان [English]

  • Hossein Arabnejad 1
  • Farhad Mirzaei 2
  • Hamideh Noory 2
1 PhD Student of Irrigation and Drainage, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
2 Associate Professor, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

Desalination is one of the ways to cope with water scarcity in agriculture sector, especially in areas with saline water. The condensation irrigation as a method for irrigating with saline water and solar energy, is a combination of subsurface irrigation and simple solar distillation. In this study, a condensation irrigation with area of two square meters was developed in a greenhouse, in order to study the feasibility for meeting plant water requirement, so a humidifier with dimensions of 170×70×15 cm was made in which saline water was evaporated using a heating element. The vapor humidified the air above the salty water surface and warmed it. The air was blown into 5 two-meter-long perforated pipes buried with 20 cm intervals at deep of 8 cm. The water vapor then condensed inside the pipe wall and soil, providing the required water for the basil plants grown in the soil. The results showed that daily average of humidifier insertion into the perforated pipes was 12550 ml of water, of which 4167 ml were converted into liquid water in the soil and tubes. Also, this system with average daily irrigation of more than two millimeters was able to meet basil water requirement and production of wet and dry matter in this system was 32% and 63% more than control pots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desalination
  • irrigation
  • Salty water
  • Solar energy