تاثیر بستر زبر نیم‌استوانه‌ای بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش مستطیلی واگرا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران

2 استاد سازه‌های آبی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

3 کارشناسی ارشد رشته سازه‌های آبی گروه مهندسی‌آب دانشکده کشاورزی دانشگاه-تبریز


عنوان مقاله [English]

Effect of Semi Cylindrical Bed on Hydraulic Jump Characteristics in Diverging Stilling Basins

نویسندگان [English]

  • Akram Abbaspour 1
  • davood Farsadizadeh 2
  • mohammad reza Abdian Rokni 3
1 Assistant Professors, Department Water Engineering, University of Tabriz., Tabriz., Iran
2 Professors, Department Water Engineering, University of Tabriz,
3 Msc of Water Engineering, University of Tabriz