ارزیابی کاراترین روش توسعه کم‌اثر و تعیین بهترین راه‌کار مدیریتی کمی سیلاب شهری با استفاده از رخدادهای به‌هنگام

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 استاد و عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه تبریز

4 دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران


عنوان مقاله [English]

Efficient Assessment LID and Determining the BMP Quantitative of Urban Flooding Using at the Time Events

نویسندگان [English]

  • mohammad Kobarfard 1
  • Ramin Fazloula 2
  • mahdi Zarghami 3
  • Abolfazl Akbarpour 4
1 Ph.D. Student of Water Structures, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
2 Water Dept., Agricultural Eng. College, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
3 Professor, Faculty of Civil Engineering Tabriz University
4 Associate Professor, Department of Civil Engineering, University of Birjand., Birjand., Iran