برآورد کمی و پیش‌بینی کیفی پارامتر نیترات موجود در رواناب حوضه آبریز کن تحت شرایط تغییر‌ اقلیم

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست منابع آب دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Quantitative estimation and qualitative prediction of nitrate parameter of runoff under climate change situation

نویسندگان [English]

  • niloofar Falah Rastegar 1
  • mohammad hossien niksokhan 2
1 department of environment engineering, tehran university
2 department of environment engineering, tehran university