تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر کارایی مصرف آب و شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد گیاه دارویی حنا در شرایط کم‌آبیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

4 استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد


عنوان مقاله [English]

تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر کارایی مصرف آب و شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد گیاه دارویی حنا در شرایط کم‌آبیاری

نویسندگان [English]

  • alireza Vahidi 1
  • amin alizadeh 2
  • amin baghizadeh 3
  • Hossein Ansari 4
1 ph.D., student,Department of water engineering, University of ferdowsi, mashhad.
2 Professor, Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad
3 Associate Professor, Department of Biotechnology, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology, Kerman.
4 Professor of Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad