ارزیابی داده‌های واسنجی‌شده بارندگی ماهوارهTRMM در پایش خشک‌سالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ومهندسی آب ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه بیرجند

2 گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

3 بیرجند


عنوان مقاله [English]

Evaluating calibrated rainfall data obtained from the TRMM satellite for monitoring drought

نویسندگان [English]

  • mehdi dastourani 1
  • abbas khashei 2
  • sahar Babaei Hessar 3
1 Assistant Prof., Dept. of Water Engineering, University of Birjand
2 university of birjand, Avini street, birjand city, soth khorasan province,iran
3 Ph.D Student of Watershed Management Engineering Department, Faculty of Natural Resources, Kashan University