بررسی تأثیر الکترومغناطیس بر گرفتگی قطره‌چکان‌ها در شرایط آبیاری با پساب کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ساری

2 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Electromagnetic on Emitters Clogging at Irrigation with Agricultural Wastewater

نویسندگان [English]

  • maryam Samadi 1
  • Mojtaba Khoshravesh 2
  • Mohammad Ali Gholami Sefidkouhi 3
1 sari
2 Assistant Professor. Department of Water Engineering. Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
3 Water Engineering Department, University of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources., Sari., Iran