بررسی تغییرات زمانی و مکانی غلظت نیترات و خطرات بهداشتی آن در منابع آب زیرزمینی استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ساری

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


عنوان مقاله [English]

Analyzing temporal and spatial variations of nitrate concentration and its health risks in groundwater in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • roghayeh Rasuli 1
  • abdollah darzi 2
  • farhad Mashadi-Kholerdi 1
1 sari
2 sari