ارزیابی هیدرولیکی اتصال حلقوی و دو به دوی انتهای لاترال‌های سیستم آبیاری قطره‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 زنجان


عنوان مقاله [English]

Hydraulic evaluation of loop and pair connection of the lateral ends in dripirrigation system

نویسندگان [English]

  • Jaefar Nikbakht 1
  • sabah Karami 2
1 Water Engineering, Agriculture Faculty, Univerity of Zanjan, Zanjan, Iran
2 zanjan