ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر تبخیر-تعرق و عملکرد گندم دیم در شهرستان اهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 'گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

3 تبریز


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Climate Change effect on Evapotranspiration and Yield of Rainfed Wheat in Ahar

نویسندگان [English]

  • Ghader Dashti 1
  • pariya Bagheri 2
  • esmail Pishbahar 3
  • abolfazl Majnooni 3
1 University of Tabriz
2 student of Agricultural economics, Tabriz University
3 tabriz