بررسی تغییرات 30 ساله دبی جریان رودخانه‌های حوضه دریاچه ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.

2 ارومیه

3 گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه


عنوان مقاله [English]

Evaluation of 30 Years changing of River Flow Discharges in Urmia Lake Basin

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nazeri-Tahroudi 1
  • farshad Ahmadi 2
  • keivan khalili 3
1 Department of Sciences and Water Engineering, University of Birjand
2 orumieh
3 oromieh