مطالعه آزمایشگاهی اثر مالچ بر توزیع رطوبت و املاح در خاک خارج از فصل کشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قزوین

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران


عنوان مقاله [English]

Experimental study of mulch effect on distribution of soil moisture and salt in Fallow Season

نویسندگان [English]

  • shima . Karimi 1
  • Hadi Ramezani Etedali 2
  • peyman Daneshkar Arasteh 1
1 ghazvin
2 Assistant Professor, Department. of Water Engineering, Imam Khomeini International University., Ghazvin., Iran