روش بدون شبکه محلی پتروو - گالرکین برای شبیه‌سازی جریان‌های آب‌های کم‌عمق در شرایط غیرماندگار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG) method for simulation of transient state shallow water flows