تاثیر کم‌آبیاری تنظیم ‌شده و کم‌آبیاری خشکی ناحیه ریشه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of deficit irrigation and partial root zone drying on qualitative and quantitative characteristics of kiwi fruit