بررسی عملکرد ذرت دانه‌ای تحت روش‌های آبیاری قطره‌ای‌ثقلی وتراوای‌ثقلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Maize Yield Irrigated by Gravity Drip Irrigation and Gravity Porous Pipes Irrigation