بررسی امکان استفاده از آب زیرزمینی کم عمق توسط بقولات (شواهد با بررسی دو رقم نخود) در اقلیم نیمه‌خشک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The possibility useof shallow groundwater by legumes plants (Evidence by examining two chickpea cultivars) in semi-arid climate