پیش‌بینی میان مدت تقاضای آب شهری با استفاده از شبکه‌های عصبی مبتنی بر الگوریتم‌های تکاملی (مطالعه موردی: شهرستان صوفیان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Forecasting Daily Urban Water Demand Using Artificial Neural Networks Based on Evolutionary Algorithms, A Case Study of Soufiyan Urban Water