تعیین حجم ذخیره آب بندان حوضه آبیاری و زهکشی البرز با استفاده از MIKEBASIN

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Determination of Abbandan Storage Volume in Irrigation and Drainage of Alborz Basin using MIKEBASIN