مدلسازی آزمایشگاهی و عددی جریان درون حوضچه رسوبگیر گردابی با آب زلال و بررسی کارآیی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study of Vortex Settling Basin Performance for Different Discharges by Experimental and Numerical Modeling