ارزیابی مدل انتشار نمک دریاچه ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Salt Emission Modelof Urmia Lake