تهیه نقشههای پهنهبندی نیاز آبی سویا در استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Preparation of Spatial Distribution Maps of Soybean Water Requirement in Mazandaran