مدلسازی تقاضای آب خانگی شهر مشهد بر اساس مدل رگرسیون فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری آبیاری زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تأمین آب شرب و بهداشتی شهر مشهد در آینده با چالش­ها و تهدیدهای جدی روبه­رو است. در حال حاضر جمعیت این شهر بیش از 3 میلیون نفر و جمعیت زائر آن بالغ بر 25 میلیون نفر در سال برآورد شده است. پیش‎بینی می­شود، جمعیت شهر مشهد و به تبع آن شهر نشینی در محدوده­ی این شهر همچنان افزایش یابد. همچنین با توجه اینکه شهر مشهد به همراه شهرهای گلبهار، چناران و قوچان در محدوده مطالعاتی مشهد قرار دارند، به دلایل مختلفی همچون توسعه افسار گسیخته این شهرها، محدوده­ی مطالعاتی مشهد در دراز مدت دچار کمیابی فیزیکی آب می­گردد. لذا به منظور تامین پایداری آب و در نهایت مدیریت پایدار آب، تخمین تقاضای آب در دراز مدت اهمیت خواهد یافت. به همین منظور در این تحقیق ابتدا مولفه­­های موثر بر تقاضای آب شهر مشهد شناسایی شده سپس بر اساس روش استون-­گری، مطلوبترین تابع تقاضای آب شهری استخراج شده است. همچنین لازم به ذکر است که، جهت بررسی عدم قطعیت­­های اقتصادی و اجتماعی در مدل مذکور، از نتایج تحقیقات گذشته و کسب نظر خبرگان استفاده شده است؛ سپس با کمک مدل رگرسیون خطی فازی، عدم قطعیت­های موثر بر مولفه­های مزبور تعیین شده است. در نهایت تابع تقاضای آب خانگی شهر مشهد برای سال­های 1389 تا 1396 کالیبره و برای برآورد تقاضای آب از 1397 تا 1449 (2070 میلادی) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد، تابع تقاضای آب شهر مشهد به شدت تحت تاثیر، فاصله زمانی دو صورت حساب و ترکیب خانوار است. بنابراین می­توان جهت مدیریت تقاضا این دو فاکتور مورد توجه ویژه قرار گیرد. در انتها دقت مدل بر اساس معیار  معادل 921/0 بدست آمده است که بیانگر عملکرد مناسب این مدل در پیش­بینی میزان تقاضای آب بخش خانگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Urban water Demand in Mashhad Based on Fuzzy Regression Model

نویسندگان [English]

  • Amin Alizadeh 1
  • Majid Forouzesh 2
  • Hossein Ansari 3
1 Professor, Department of Water Engineering, Ferdowsi University of Mashhad., Mashhad., Iran
2 Ph.D Student of Irrigation and Drainage Engineering, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
3 Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad