استخراج معادلات بهینه فرسایش خاک در آبیاری جویچه ای با استفاده از بهینه سازی پارتو و برنامه ریزی بیان چندژنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، ایران

2 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عتج) رفسنجان، ایران

چکیده

هدر رفت خاک از جمله پارامترهای مهم در طراحی و بهربرداری بهینه در سیستمهای آبیاری جویچه­ای است. طراحی آبیاری جویچه­ای اغلب براساس مفاهیم هیدولیکی انجام می­شود و به دلیل فقدان معادلات مناسب، تخمین مقدار هدررفت خاک زراعی، شستشوی مواد غذایی و کودی امکان برآورد و کمی سازی ندارد. از طرف دیگر اندازه‌گیری آن نیز پرهزینه، دشوار و زمان‌بر می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر استفاده از قابلیتهای محاسبات هوشمند در استخراج معادلات فرسایش خاک در آبیاری جویچه‌ای به روش بهینه‌سازی پارتو و برنامه‌ریزی بیان چندژنی است. بدین منظور یک پایگاه اطلاعاتی از اندازه­گیری­های صحرایی مقدار فرسایش خاک در آبیاری جویچه­ای گردآوری شدو برنامه­ریزی بیان چندژنی توامان با بهینه­سازی پارتو و پیش پردازشگر حداکثر عدم­تشابه بین الگوهای آموزش و آزمایش، برای استخراج معادلات بهینه استفاده شده است.  تعداد 14 مدل با ترکیب ورودی­های مختلف توسعه یافت و بهترین رابطه در این زمینه ارائه گردید. ارزیابی نتایج شبیه­سازی­های صورت گرفته براساس معیارهای آماری R, RMSE, MAE, RAE, NSE بیانگر دقت مطلوب روش پیشنهادی در شناسائی متغیرهای موثر و استخراج فرم صریح معادلات فرسایش خاک در آبیاری جویچه­ای است و قابلیت کاربرد در مباحث طراحی و بهره­برداری آبیاری جویچه­ای را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Derivation of Optimal Equations for Soil Erosion in Furrow Irrigation Using Multi-Gene Genetic Programming Based on Pareto Optimal Solution (POMGGP)

نویسندگان [English]

  • hossien riahi madvar 1
  • Fatemeh Soroush 2
1 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran