تعیین مقطع بهینه و مشخصات هیدرولیکی کانالهای پیش ساخته بتنی(کانالت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیوی دکتری سازههای آبی گروه علوم و مهندسری آب، دانشرگاه فردوسری مشهد

2 استاد گروه مهندسی آب،دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد،ایران

چکیده

 امروزه، استفاده از کانال‏های بتنی پیش‏ساخته (کانالت) به دلیل تمرکز در ساخت، امکان کنترل کیفی و کمی‏ در مراحل مختلف ساخت و نیز سرعت زیاد تولید و بهره‏برداری مورد توجه خاص قرار گرفته است. علی‏رغم گذشت سه دهه از قدمت تولید و نصب کانالت‏ در ایران، برای طراحی تیپ‏های مختلف آن از آیین‏نامه‏های قدیمی استفاده می‏شود. در این تحقیق، ابتدا با توجه به نحوه اجرا و بهره‏برداری از کانالت‏ها، تعریفی برای مقطع بهینه این سیستم ارائه گردید. سپس، مشخص شد که مقطع نیم‏بیضی با نسبت قطر کوچک به بزرگ برابر 436/0، مقطع بهینه کانالت می‏باشد. مقایسه مقطع بهینه کانالت و مقطع نیم‏دایره نشان‏دهنده ارجحیت کانالت در کاهش تبخیر به میزان 34 درصد نسبت به مقطع نیم‏دایره، در قبال افزایش 13 درصدی بتن مصرفی، می­باشد که این امر به ویژه در مناطق با تبخیر زیاد آب از اولویت بیشتری برخوردار است. همچنین، با تعیین مشخصات هندسی کانال با مقطع نیم‏بیضی ناکامل (دارای عمق آزاد)، معادلات صریحی برای تعیین عمق بحرانی و نرمال در کانال با مقاطع نیم‏ بیضی ارائه شده است. معادلات پیشنهادی، علاوه بر سادگی و درستی، دارای حداکثر خطای نسبی کمتر از 4/1 درصد می­باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Optimal Section and Hydraulic Characteristics of Precast Concrete Channels (Canalette)

نویسندگان [English]

  • Hamid Kianmehr 1
  • Saeed Reza Khodashenas 2
1 Ph.D. Student, Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad
2 Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad, Iran