دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1-242 
2. بررسی آزمایشگاهی ضریب شدت جریان در سرریزهای کلید پیانویی دو سیکل

صفحه 10-20

بیژن کمایی عباسی؛ سعیدرضا خداشناس؛ محمد حیدرنژاد


5. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک تحلیل مولفه های اصلی(PCA )در تخمین زمان پیشروی در آبیاری جویچه ای

صفحه 45-57

محمد جواد نحوی نیا؛ جواد مظفری؛ بهنام معاونی؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد


9. کاربرد سامانه مدیریت بهینه شبکههای توزیع آب در فرآیند کالیبراسیون

صفحه 89-100

علیرضا مقدم؛ حسین رضایی؛ علی نقی ضیایی؛ کوروش بهزادیان


16. تأثیر تغییر کاربری اراضی بر تبخیر و تعرق پتانسیل (مطالعه موردی: زیرحوضه سقز)

صفحه 177-189

سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ نجمه دانشور مروست؛ سمانه پورمحمدی