دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 91، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1-266 

مقاله پژوهشی

1. کارایی حسگرهای نوری اندازه‌گیری رطوبت خاک در شرایط شوری آب آبیاری

صفحه 1-11

محمدحسن رحیمیان؛ سیدسعید آزادفر؛ فرهاد دهقانی؛ حسن غلامی؛ حسین بیرامی


5. ارزیابی کیفی آبخوان ساحلی دشت ارومیه با استفاده از روش آسیب‌پذیری GALDIT اصلاح شده

صفحه 55-67

مهدی ماجدی اصل؛ هیدی محمودپور؛ سینا صادق فام؛ ابراهیم ابراهیم پور


6. بررسی بهره‌وری آب آبیاری سویا در مزارع استان گلستان

صفحه 69-82

علیرضا کیانی؛ محمد اسماعیل کمالی؛ فریبرز عباسی


8. تعیین مناسب‌ترین روش برآورد نسبت تحویل رسوب در حوضه آبریز سد شیرین دره

صفحه 95-108

مریم تاج بخشیان؛ ابوالفضل مساعدی؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ سید رضا موسوی حرمی


10. تعیین الگوی کشت مطلوب با تاکید بر مصارف بهینه آب کشاورزی در دشت شهریار تهران

صفحه 119-133

نیما صالحی شفا؛ حسین بابازاده؛ فیاض آقایاری؛ علی صارمی


11. ارزیابی تأثیر سیستم‌های مختلف کشت بر بهره‌وری آب، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج

صفحه 135-147

نورالله جلالی؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ مجتبی خوش روش؛ مجتبی رضایی


17. ارزیابی مدل ORYZA2000 برای پیش بینی تولید ارقام برنج تحت مدیریت آبیاری غرقاب و تنش خشکی

صفحه 217-229

سید فخرالدین مومن زاده؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ ابراهیم امیری


18. اثر نیتروژن و تراکم‌ کشت بر تولید و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در شرایط آبیاری و دیم

صفحه 231-241

سید مهدی شمسی پاپکیاده؛ ناصر محمدیان روشن؛ سید مصطفی صادقی؛ ابراهیم امیری؛ مجید عاشوری


19. اثر آبیاری با پساب مغناطیسی تصفیه‌شده بر بهره‌وری آب ذرت

صفحه 243-253

مسعود پورغلام آمیجی؛ مجتبی خوش روش؛ لاله دیوبند هفشجانی؛ علی قدمی فیروزآبادی


20. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان سبزوار( شمال شرق ایران) با استفاده از مدل دراستیک

صفحه 255-266

سلیمه اسحاقی ایل بیگی؛ زهرا گنجی نوروزی؛ وجیهه درستکار؛ محمدهادی موحدنژاد؛ مجید اطاری