دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 56، خرداد و تیر 1395 

مقاله پژوهشی

1. مدل کردن نیمرخ رطوبتی در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی با استفاده از HYDRUS-2D

صفحه 136-144

مژده خلیلی؛ مهدی اکبری؛ ابوطالب هزارجریبی؛ مهدی ذاکری‌نیا؛ فریبرز عباسی؛ علی کولائیان


4. مدل‌سازی واکنش گیاه برنج رقم هاشمی به تغییرات شوری آب آبیاری در طول دوره رشد

صفحه 168-176

حسن ابراهیمی راد؛ حسین بابازاده؛ مجتبی رضائی؛ ابراهیم امیری


5. بررسی اثر مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد و کیفیت ارقام گوجه فرنگی تحت کاشت نشایی

صفحه 177-186

محمدعلی شاهرخ نیا؛ مریم شاه امیریان؛ عبدالمطلب علیان غیاثی


6. شبیه‌سازی عرضه و تقاضا منابع آب زیرزمینی دشت تویسرکان با مدل ویپ

صفحه 187-198

میثم ربانی‌فر؛ عبدالله طاهری تیزرو؛ مرتضی کمالی


7. بررسی عملکرد مدل‌های SVR و GEP در پیش‌بینی نوسانات ماهانه تراز آب دریاچه ارومیه

صفحه 199-207

مصطفی کدخداحسینی؛ شایان شامحمدی؛ حامد نوذری؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


10. بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تبخیر- تعرق گیاه مرجع در اقلیم‌های مختلف

صفحه 230-240

فریبا هادی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ محمدرضا فرزانه