دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 46، خرداد و تیر 1393، صفحه 205-422 
2. مقایسه مشخصات پرش هیدرولیکی روی انواع بستر‌های موج‌دار

صفحه 220-232

رضا بدیع زادگان؛ مجتبی صانعی؛ کاظم اسماعیلی


4. ارزیابی کیفیت آب‌های زیرزمینی استان گیلان برای مصارف کشاورزی و صنعت

صفحه 246-256

سلمان بامداد ماچیانی؛ محمدرضا خالدیان؛ مجتبی رضایی؛ خسرو تاجداری


5. به‌کارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل همبستگی بسامدی رطوبت نسبی

صفحه 257-265

علیرضا عراقی؛ محمد موسوی بایگی؛ سید مجید هاشمی نیا


6. تأثیر تنش آبی دوره‌ای و شوری ناشی از آب ‌دریای خزر بر عملکرد واجزای عملکرد گندم

صفحه 266-274

رقیه افشاری؛ مهدی ذاکری نیا؛ حسین شریفان؛ محمد هادی پهلوانی


7. مدل‌سازی زمان پالایش نیکل از خاک آلوده

صفحه 275-283

جهانگیر عابدی کوپایی؛ سید سعید اسلامیان؛ سید یحیی هاشمی نژاد


12. مبادله آب مجازی به منظور بهبود بهره‌وری در مصرف آب (مطالعه موردی استان کرمان)

صفحه 325-335

ابوالفضل غلامحسین پور جعفری نژاد؛ امین علیزاده؛ علی نشاط؛ محبوبه ابوالحسنی زراعتکار


21. ارزیابی فنی و هیدرولیکی عملکرد سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

صفحه 413-422

رقیه باقری؛ موسی حسام؛ علیرضا کیانی؛ ابوطالب هزارجریبی