دوره و شماره: دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1304-1573 
8. برآورد شاخص سطح برگ ذرت با استفاده دوربین دیجیتال اصلاح شده

صفحه 1396-1406

مصطفی گوینده نجف آبادی؛ سید مجید میرلطیفی؛ مهدی اکبری


16. ارزیابی و شبیه‌سازی کیفی رودخانه تالار با استفاده از مدل QUAL2KW

صفحه 1500-1510

سیده زهره هاشمی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ میرخالق ضیاء تبار احمدی


17. بررسی بهره‌وری فیزیکی مصرف آب کشاورزی در استان‌های منتخب ایران (مطالعه موردی: محصول گندم)

صفحه 1511-1518

مهدی بهرامی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ محمد علی اسعدی