دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 67، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 1-238 
تاثیر شیب جانبی دیواره تبدیل همگرا بر روی پارامترهای هیدرولیکی امواج ضربه‌ای

صفحه 1-12

فریناز شجاع طلاتپه؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ جواد بهمنش؛ محمدرضا نیک‌پور


کمی کردن تنش ناشی از فعالیت‌های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخه

صفحه 13-24

بتول اشرف؛ امین علیزاده؛ محمد موسوی بایگی؛ محمد بنایان؛ مهدی جباری نوقابی؛ حسین دهقانی سانیج


تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده‌های سنجش از دور و الگوریتم سبال

صفحه 25-39

محمد اسماعیل کمالی؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین انصاری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


ارایه رابطه‏ ای جامع برای نفوذ آب در خاک بر پایه روش مقیاس‏ سازی

صفحه 153-164

مرجان قوچانیان؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی؛ مرتضی صادقی