نویسنده = بیژن قهرمان
برآورد هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک بر مبنای اصلاح پارامترهای مدل ون‌گنوختن ـ معلم

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 165-179

مجتبی شیاسی ارانی؛ حجت امامی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری


توسعه چارچوبی مفهومی برای مدل‌سازی هیدرولوژیکی اجتماعی با رویکرد پویایی سیستم کیفی، محدوده مورد مطالعه: حوضه آبریز مشهد

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 512-536

شیوا قلی زاده سرابی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ مجتبی شفیعی


بررسی اثر تعداد قواعد فازی بر کارایی مدل‌ فازی در شبیه‌سازی حرکت آب در خاک

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 957-966

مرضیه خرمی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری


ارائه تکنیک داده‏های پانلی در برآورد تبخیر تعرق مرجع ماهانه

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1342-1351

پویا شیرازی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ مهدی جباری نوقابی


ارزیابی پیشبینی دو مدل هدایت هیدرولیکی غیراشباع با در نظرگیری عدم قطعیت پارامترها

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1515-1526

آرش مدرسی راد؛ بیژن قهرمان؛ ابوالفضل مساعدی؛ مجتبی صادق


ارایه رابطه‏ ای جامع برای نفوذ آب در خاک بر پایه روش مقیاس‏ سازی

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 153-164

مرجان قوچانیان؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی؛ مرتضی صادقی


تحلیل آزمایشگاهی اثرمتقابل جریان یک‌سویه و باله بر مکانیزم خوددفنی خطوط لوله

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 960-971

جعفر مهرآبادی؛ بیژن قهرمان؛ کاظم اسماعیلی


کاربرد شاخص تنش آبی گیاه برای زمان‌بندی تک آبیاری گندم دیم (مطالعه موردی در بالادست حوضه کرخه)

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 552-561

حسین دهقانی سانیج؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ بیژن قهرمان


تحلیل عدم قطعیت در مدل‌سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بجنورد)

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 755-769

مریم عابدینی؛ علی نقی ضیایی؛ مجتبی شفیعی؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری؛ جواد مشکینی


شبیه‌سازی عملکرد گندم در شرایط دیم کامل و آبیاری تکمیلی و ارائه سناریوهای برتر مدیریتی در بالادست حوضه آبریز کرخه

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 466-478

محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ امین علیزاده؛ حسین دهقانی سانیج؛ علیرضا توکلی


پیش‌بینی تغییرات تبخیر واقعی سالانه در مناطق خشک با استفاده از چارچوب اصلاح شده بادیکو (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور-رخ)

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 398-411

آمنه میان آبادی؛ امین علیزاده؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری


ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از کریجینگ نشانگر برمبنای آلودگی نیترات

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 48-62

مسلم اکبرزاده؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری


تجزیه و تحلیل غیرخطی سری زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان بر مبنای نظریه‌ی آشوب

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 905-917

امیر اسلامی؛ بیژن قهرمان؛ پیمان اسلامی؛ علی‌نقی‌ ضیایی


ریز مقیاس کردن زمانی و مکانی تبخیر-تعرق واقعی تصاویر لندست و مودیس

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 710-719

مهدی مکاری؛ بیژن قهرمان؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ امین علیزاده


واسنجی ضریب تصحیح رطوبتی خاک در الگوریتم توازن انرژی در سطح

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 731-740

روزبه موذن زاده؛ بیژن قهرمان


بهینه کردن شاخص SAVI و برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 458-468

مهدی مکاری؛ بیژن قهرمان؛ سیدحسین ثنایی نژاد