نویسنده = علیرضا کیانی
ارزیابی سناریوهای تغییر اقلیم و تغییر تاریخ کشت بر بهره وری آب ذرت در شهرستان گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

پژمان سالاریه؛ مجتبی خوش روش؛ رضا نوروز ولاشدی؛ علیرضا کیانی


بررسی بهره‌وری آب آبیاری سویا در مزارع استان گلستان

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 69-82

علیرضا کیانی؛ محمد اسماعیل کمالی؛ فریبرز عباسی


اثر آب شور مغناطیسی شده بر نفوذپذیری و هدایت الکتریکی بافت‌های مختلف خاک

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 646-654

مجتبی خوش روش؛ علیرضا کیانی


چگونگی توزیع رطوبت در خاک اطراف قطره‌چکان‌های زیرسطحی در بافت‌های مختلف خاک

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 399-406

رقیه باقری؛ موسی حسام؛ علیرضا کیانی؛ ابوطالب هزارجریبی


بررسی توزیع رطوبت خاک و عملکرد چند گیاه زمستانه در تناوب با گندم

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 673-683

علیرضا کیانی؛ عباسعلی نوری‌نیا